Cystadleuaeth Cantorion Cymreig 2024 – Penblwydd yn 60 oed

Cystadleuaeth i gantorion Cymreig ar ddechrau gyrfa proffesiynol.

Bydd yr enillydd yn cynrychioli Cymru yn

BBC Canwr y Byd Caerdydd 2025

ac yn dderbyn gwobr o £5,000 a thlws y gystadleuaeth.

Bydd y cantorion eraill yn y rownd derfynol yn derbyn gwobr o £1,000 yr un.

Mae gwobr cynulleidfa o £300

 

Cynhelir rownd derfynol y gystadleuaeth yn

Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Caerdydd
am
Dydd Sul 20 Hydref 2024 am 3 o’r gloch y prynhawn
gydag ymarferion
Dydd Sadwrn 19 Hydref 2024

 

Gall ymgeiswyr wneud cais ar-lein yma

Mae Rheolau Ymgeisio a Ffurflen Cais ar gael ar:
WSC Application Form 2024

Ar gyfer ceisiadau post neu e-bost, cysylltwch â:
Sue Welch, Administrator
41 Plas y Delyn, Lisvane, Cardiff, CF14 0SS
Ffôn: 07876 386428
Ebost: welshsingerscompetition@gmail.com

Dylai pob cais i gystadlu ddod i law erbyn
Dydd Gwener 3 Mai 2024